Dřevoobal Jarý a Hudousek s.r.o.
Průmyslové Obaly
Technické Balení
Komplexní Balení
Historie
Struktura
Zákaznická Odvětví Hlavní Činnosti
Kvalita
Kontakt
ZÁKAZNICKÁ ODVĚTVÍ
Komplexní balení dodavatelským způsobem se stále více, díky svým přednostem, řadí k nejčastěji používanému způsobu balení ve všech odvětvích průmyslové činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce specializovanou a
ekonomicky výhodnou činnost pro zákazníka, je v současném globalizovaném světě využívána u expedice a exportu celé řady výrobků, ať se jedná o těžké stroje nebo o láhev vína.